DOELSTELLING (MISSIE EN VISIE) VAN DE CLUB

VoetbalElke dag opnieuw werken onze mama’s en papa’s aan de opvoeding van hun kinderen. Ook sporten draagt bij tot een evenwichtige ontwikkeling. K.V.V. Vlaamse Ardennen wil in zijn jeugdwerking de maatschappelijke rol die sport vervult in deze samenleving ten volle tot ontplooiing laten komen.

KVVVA staat open voor alle kinderen en jongeren die op een gemotiveerde manier willen leren voetballen, ongeacht hun niveau. Ons doel is de kinderen op een kindvriendelijke manier, maar met de nodige discipline optimale ontwikkelingskansen aan te bieden binnen een sportieve omgeving en binnen de structuur van een bij de VFV aangesloten voetbalvereniging.

MISSIE

KVVVA wil alle kinderen en jongeren die wensen deel uit te maken van ons jeugdproject op een kwaliteitsvolle manier leren voetbal spelen. De club wil haar jeugdspelers de nodige voetbaltechniek, -tactiek en -fysiek bijbrengen. Daarnaast moet ook het mentale aandacht krijgen, door het helpen ontwikkelen van cruciale waarden en normen.
Enerzijds moeten we er via onze jeugdwerking in slagen voldoende lokale jongeren op te leiden om ons eerste elftal van de nodige kwaliteit te voorzien. Anderzijds moeten we er in slagen om ook de spelers die het eerste elftal niet (wensen te) halen een filosofie van ‘levenslang sporten’ bij te brengen.

VISIE

Binnen K.V.V. Vlaamse Ardennen hebben we ‘een voetbalopleiding voor allen’ voor ogen. Wij streven ernaar om alle jongeren een optimale omgeving aan te bieden om kwaliteitsvol te sporten. Voetbal is een ploegsport. Het jeugdbestuur hecht dan ook enorm veel waarde aan de collectieve, sportieve en opvoedkundige sfeer binnen elke groep. Hierbij staat de speler centraal. Hij moet van elk van ons de nodige steun en het nodige vertrouwen krijgen. Er moet telkens positieve coaching zijn. Supporteren staat gelijk aan aanmoedigen.
Een goed contact met de ouders staat centraal, vooral omdat zij hun kinderen steeds positief moeten stimuleren en aanmoedigen op een verantwoorde manier, zonder extra druk te leggen. Wij streven ernaar dat men in onze club kan ‘Ethisch Verantwoord Sporten’. In het licht hiervan sluit het jeugdbestuur zich aan bij de waarden en normen uit de Panathlonverklaring.
K.V.V. Vlaamse Ardennen wil kinderen een gezond en plezierig alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, namelijk voetballen met hun leeftijdsgenootjes, en dit onder begeleiding van enthousiaste trainers. Alzo kunnen zij hun sportieve talenten aanscherpen en tezelfdertijd hun sociale vaardigheden optimaal ontwikkelen.